انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

                  رئیس اداره رفاه دانشجویان

 

 

 

 

رضا هداوند

مهندس معماری

شماره تماس: 02136725010الی14 داخلی 426

اینستاگرام و تلگرام : iaupishva@

pishvaiau@gmail.com

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور مشمولین
 اتوماسیون تغذیه و رستوران
 خوابگاه دانشجویی ( ویژه خواهران)
 ایاب و ذهاب دانشجویی
 کارت دانشجویی و رفاه
 استخر مجموعه ورزشی شهید اردستانی