تماس با ما

 

 

02136725001  خط مستقیم

02136725010- الی14

داخلی292

دکتر موسی الرضا فدایی یامی

معاون دانشجویی

02136725001  خط مستقیم

02136725010- الی14

داخلی305

علی اصغر خراسانیان جوادی

مدیر امور دانشجویی

02136725010- الی14

داخلی  426-265-227-402

فخرالدین اعظمی

پرستو رضایی

 

تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی

 

02136735464  خط مستقیم

02136725010- الی14

داخلی231

عهدیه فاضلی

نوشین مولایی

مریم شیبانی

لیلا رحیمی

غلامرضا سوری

اداره دانش آموختگان

02136735474  خط مستقیم

02136725010- الی14

داخلی351

مریم بخشی

الهام دانشمندی

حسن رضا عاجز

اداره مشاوره و راهنمایی

02136725010- الی14

داخلی426

رضا هداوند

 

اداره رفاه دانشجویان

استخر شهید اردستانی

 

02136725010- الی14

داخلی298

فاطمه خدام

 

نقل و انتقالات دانشجویی

امور مشمولین

تخفیف شهریه

02136725010- الی14

داخلی342

محمدرضا دهقانی

امور تغذیه

کارت دانشجویی  و رفاه

02136725010- الی14

داخلی332

زهرا محبان

 

خوابگاه دانشجویی(ویژه خواهران)

09127939458 - 09197331243 

رستمی

     سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی

02136725010- الی14

داخلی276

سید محسن موسوی

بایگانی راکد

02136725010- الی14

داخلی301

حسن علیزاده

آشپزخانه