تماس با ما

36733720  خط مستقیم

021-36725010- 14

داخلی 305

 

معاون دانشجویی فرهنگی

36733720  خط مستقیم

021-36725010- 14

داخلی 305

سید کریم موسوی

مدیر امور دانشجویی

021-36725010- 14

داخلی  265-227

علی جوادیها

 

تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی

 

02136735464  خط مستقیم

021-36725010- 14

داخلی 231

عهدیه فاضلی

نوشین مولایی

مریم شیبانی

لیلا رحیمی

غلامرضا سوری

اداره دانش آموختگان

02136735474  خط مستقیم

021-36725010- 14

داخلی351

مریم بخشی

الهام دانشمندی

اداره مشاوره و راهنمایی

02136725010- 14

داخلی 426

رضا هداوند

اداره رفاه دانشجویی

02136725010- 14

داخلی 298

فاطمه خدام

نقل و انتقالات دانشجویی

امور مشمولین

تخفیف شهریه

02136725010- 14

داخلی 342

حسن علیزاده

امور تغذیه

کارت دانشجویی  و رفاه

021-36725010- 14

داخلی 332

زهرا محبان

خوابگاه دانشجویی(ویژه خواهران)

09127939458 - 09197331243 

رستمی

     سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی

021-36725010- 14

داخلی 276

سید محسن موسوی

بایگانی راکد

02136725010- الی14

داخلی 301

حسن علیزاده

آشپزخانه