معاونت دانشجویی

                                  

                                 معاون دانشجویی

دکتر موسی الرضا فدایی یامی

دکتری ریاضی کاربردی

شماره تماس: 02136725001

fadaei55@gmail.com

 

مأموریت معاونت:‌

 • حفظ و بهبود سلامت روحی و جسمی دانشجویان مطابق ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی
 • ارایه خدمات رفاهی مانند تامین تغذیه، مشاوره، خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و...
 • صدور و تایید  مدارک تحصیلی در کوتاهترین زمان
 • ارایه خدمات ورزشی و تفریحی مناسب و گسترش فرهنگ ورزش

 

چشم انداز معاونت :

 • ایجاد دانشگاه به عنوان مکانی امن؛ لذت بخش؛ پرشور و نشاط برای تحصیل با تفریحات سالم؛امکانات ورزشی مناسب؛ تغذیه سالم؛ایاب و ذهاب ایمن وبهبود سلامت روحی ؛ جسمی و معنوی

 

ارزش‌های کاری معاونت :

 • اعتلای ارزش های دینی و مذهبی در سطح دانشگاه
 • اعتلای سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ کار و مطالعه
 • ارتقای سطح مشارکت بین کارکنان حوزه
 • اجرای صحیح نظام ترفیع و تنزیل کارمندان حوزه

 

اهداف کلان معاونت:

 • افزایش و حفظ سلامت جسمی و روحی دانشجویان
 • افزایش ارایه خدمات مطلوب دانشجویی و بالابردن سطح کارایی و اثربخشی معاونت دانشجویی
 • افزایش طرح های درآمد زا و اقتصادی کردن حوزه دانشجویی
 • ترویج و تشویق دانشجویان به فعالیت های ورزشی و ایجاد مجتمع ورزشی و تفریحی

 

 

           سوابق تحصیلی

 • دکتری: ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران، 1388-1383.
 • کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1381-1379.
 • کارشناسی: ریاضی محض،دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق)، 1378-1374.

 

سوابق اجرایی

 • معاون دانشجویی واحد ورامین-پیشوا وقرچک از شهریور1393 تا کنون.
 • معاون دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از اردیبهشت 92 تا شهریور93.
 • معاون دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از اردیبهشت 92 تا شهریور93.
 • مدیرگروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از خرداد 91 تا کنون.
 • مدیرگروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا از خرداد 91 تا شهریور93.
 • مدیرگروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین– پیشوا از خرداد 92 تا شهریور93..
 • معاون اداری مالی بسیج اساتید واحد  از خرداد 94 تا کنون.