معاونت دانشجویی

                                  

                                 معاون دانشجویی

 

 

 

 

 

 

مأموریت معاونت:‌

 • حفظ و بهبود سلامت روحی و جسمی دانشجویان مطابق ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی
 • ارایه خدمات رفاهی مانند تامین تغذیه، مشاوره، خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و...
 • صدور و تایید  مدارک تحصیلی در کوتاهترین زمان
 • ارایه خدمات ورزشی و تفریحی مناسب و گسترش فرهنگ ورزش

 

چشم انداز معاونت :

 • ایجاد دانشگاه به عنوان مکانی امن؛ لذت بخش؛ پرشور و نشاط برای تحصیل با تفریحات سالم؛امکانات ورزشی مناسب؛ تغذیه سالم؛ایاب و ذهاب ایمن وبهبود سلامت روحی ؛ جسمی و معنوی

 

ارزش‌های کاری معاونت :

 • اعتلای ارزش های دینی و مذهبی در سطح دانشگاه
 • اعتلای سطح فرهنگ عمومی و فرهنگ کار و مطالعه
 • ارتقای سطح مشارکت بین کارکنان حوزه
 • اجرای صحیح نظام ترفیع و تنزیل کارمندان حوزه

 

اهداف کلان معاونت:

 • افزایش و حفظ سلامت جسمی و روحی دانشجویان
 • افزایش ارایه خدمات مطلوب دانشجویی و بالابردن سطح کارایی و اثربخشی معاونت دانشجویی
 • افزایش طرح های درآمد زا و اقتصادی کردن حوزه دانشجویی
 • ترویج و تشویق دانشجویان به فعالیت های ورزشی و ایجاد مجتمع ورزشی و تفریحی

 

           سوابق تحصیلی

 

سوابق اجرایی