نقل و انتقالات دانشجویی

 

                  کارشناس نقل و انتقالات دانشجویی

 فاطمه خدام

مهندس معماری

شماره تماس: 02136725010 الی 14 داخلی 298

   [email protected]

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت ثبت درخواست انتقالی و یا میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 طبق آیین نامه نقل و انتقالات،از تاریخ 95/09/20 لغایت 95/10/12 به آدرس زیرمراجعه فرمایید

سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی

monada.iau.ir

 

 

 

 

شیوه نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 

جدول همترازی واحدها و مراکز دانشگاهی