شیوه نامه انضباطی دانشجویی

شیوه نامه انضباطی دانشجویی

   با توجه به اهمیت سلامت روانی و معنوی فضاهای علمی و دانشگاهی و به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و تأمین حقوق تمامی دانشگاهیان، پرهیز از برخوردهای سلیقه ای و استفاده ابزاری از کمیته های انضباطی در برخورد با تخلفات دانشجویان، شیوه نامه انضباطی دانشجویی با رویکرد اصلاحی نوین و با استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه و تنظیم گردیده است از این رو کمیته انضباطی دانشجویان و در مجموع ریاست دانشگاه، تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات و شکایات دانشجویی و پاسخ گویی به استعلام های ادارات و سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی است و صدور حکم هرگونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیرقانونی اعلام می گردد. این نهاد علاوه بر مسئولیت رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی، سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.

هرگاه دانشجویی با عنوان حقوقی"دانشجو" در محیط هایی از قبیل سفرهای علمی، محل های کارآموزی، خوابگاه و ...  مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذیصلاح به آن ها نیز ارجاع دهد.

امید است با توجه به اهداف عالی دانشگاه و بهره گیری از شیوه های صحیح و عالمانه ضمن کسب رضای خداوند متعال سطح رضایتمندی دانشجویان از خدمات ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی به بالاترین حد ارتقاء یافته و کیفیت مطلوب حاصل گردد.