امور مشمولین

 

          مسئول امور مشمولین

 فاطمه خدام

مهندس معماری

شماره تماس: 02136725010 الی 14 داخلی 298

   [email protected]

 

      شرح وظایف :

 •    معرفی دانشجویان مشمول جدید الورود به دفاتر پستی پلیس 10 و اخذ مجوز ثبت نام موقت
 •    بررسی مجوز موقت ثبت نام و دریافت معافیت تحصیلی مشمولان از وظیفه عمومی
 •    بررسی و رویت اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت دانشجویان
 •    ارائه نامه موافقت با ادامه تحصیل کارکنان متعهد در سازمان ها یا وزارت خانه ها از سازمان مربوطه
 •    ترخیص از خدمت سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل
 •    اخذ تعهد جهت دانشجویانی که دارای برگه معافیت موقت می باشند
 •    ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی، اخراج یا ترک از تحصیل
 •    بررسی معافیت تحصیلی دانشجویان و طلاب علوم دینی در هر نیمسال تحصیلی
 •    احیا معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی  که درخواست بازگشت به تحصیل را دارند
 •    درخواست معافیت تحصیلی به نام واحد مقصد جهت دانشجویان انتقال دائم
 •    درخواست مجوز افزایش سنوات مشمولانی که سنوات تحصیل آنان به اتمام رسیده باشد
 •    معرفی مشمولان به وظیفه عمومی جهت خروج از کشور

   تذکرات مهم برای مشمولان وظیفه عمومی:

 • دانش آموزان فارغ التحصیل مقاطع پیش دانشگاهی (حضوری) در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از یک سال سپری نشده باشد مجاز به ثبت نام می باشند.
 • ترخیص سربازان حین خدمت در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز بوده و ترخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.
 • کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل هم زمان با انجام خدمت نیستند. این افراد در صورت قبولی در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل، از خدمت ترخیص خواهند شد.
 • شاغلین به خدمت وظیفه عمومی مشروط بر آن که خدمت آنان به طور قطع قبل از شروع به تحصیل به اتمام برسد و تعهد نمایند تاریخ پایان خدمت آنان در کارت پایان خدمت در صورتی که ورودی مهر می باشند تا پایان شهریور و اگر ورودی بهمن باشند تا پایان دی ماه خواهد بود در غیر این صورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می گردد.
 • افرادی که به عنوان سرباز معلم و افرادی که به صورات امریه مشغول خدمت می باشند در صورت تمایل به ثبت نام و تحصیل لازم است از خدمت ترخیص گردند.
 • دارندگان معافیت موقت در مدت اعتبار آن منعی برای ثبت نام و تحصیل ندارند لکن قبل از اتمام مدت اعتبار آن لازم است تمدید اعتبار را پیگیری نموده و نتیجه را به دانشگاه اعلام و مدارک مربوط را تحویل دهند، درغیر این صورت به محض اتمام مدت اعتبار باید برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شده و مشمول لازم است شرایط صدور معافیت تحصیلی را داشته باشد و در صورت عدم صدور معافیت تحصیلی ادامه تحصیل وی ممنوع خواهد بود.
 • افرادی که خاتمه خدمت آنان در طول نیمسال اول (مهرماه تا پایان بهمن ماه) خواهد بود می توانند از نیمسال دوم مشغول به تحصیل گردند، مشروط بر اینکه از لحاظ آموزشی منعی برای مرخصی نداشته باشند.
 • دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر پیوسته که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مقطع پایین تر و بدون رعایت سقف سنوات تحصیلی، فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.
 • مشمولان غایب یا افرادی که با مجوز افزایش سنوات با درج غیبت دوره قبل را به اتمام رسانده اند مجاز به ثبت نام نیستند.
 • دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته (یا تواماً) که با حکم سازمان مرکزی انتقال یافته یا با تغییر رشته آنان موافقت شده است نیاز به انصراف ندارند و بایستی مراتب انتقال یا تغییر رشته آنان توسط واحد مقصد به وظیفه عمومی اعلام گردد.
 • دانشجویان مشمولی که با استفاده از معافیت تحصیلی به دلیل انتقال، تغییر رشته یا تغییر مقطع مجددا در آزمون شرکت نموده اند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از انصراف آنان سپری نشده باشد با ارائه برگ انصراف از تحصیل در رشته و محل قبلی می توانند فرم درخواست معافیت تحصیلی را دریافت نموده و به دفاتر پلیس 10 مراجعه و مجوز ثبت نام در رشته و مقطع جدید را دریافت نمایند به شرط آنکه : 1- سنوات تحصیل آنان در مقطع قبلی از مدت مجاز سپری نشده باشد 2- تغییر مقطع از مقطع بالا به پایین تر بلامانع است. 3- دانشجوی اخراجی نباشد. 4- در طول سال های 91 و 92 و 93 از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشد.
 • معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است  ( از دیپلم تا دکترا ).
 • مشمولان انصرافی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز به بازگشت به تحصیل می باشند : 1- قبل از ورود به سنوات اعطایی کمیسون موارد خاص دانشگاه از تحصیل انصراف داده باشند. 2- از تاریخ انصراف تا تاریخ بازگشت به تحصیل آنان بیش از یکسال سپری نشده باشد. 3- دانشگاه با استناد به مصوبه کمیسیون موارد خاص با بازگشت به تحصیل وی موافقت کرده و از وظیفه عمومی بازگشت به تحصیل مشمول را درخواست نماید. (احیا معافیت تحصیلی) 4- مشمول پس از انصراف از دانشگاه به خدمت اعزام نشده باشد.
 • افرادی که بعد از انصراف و ابطال معافیت تحصیلی با کارت پایان خدمت یا کارت معافیت پزشکی درخواست بازگشت به تحصیل در مقطع و رشته قبلی خود را دارند بایستی از طریق حوزه معاونت آموزشی اقدام نموده و با مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی به تحصیل بازگردند.
 • طلاب حوزه های علمیه که دارای معافیت تحصیلی حوزه از وظیفه عمومی می باشند مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان محل تحصیل تایید شود  ( با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی) می توانند بدون درخواست معافیت تحصیلی در دانشگاه تحصیل نمایند و در صورت ابطال معافیت تحصیلی از سوی حوزه علمیه مربوطه مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشند لذا این افراد برای هر نیمسال تحصیلی گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه را به دانشگاه ارائه نمایند.
 •  فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی جهت تحصیل در مقطع بالاتر، باید یک سال از فراغت از تحصیلشان در دوره قبلی نگذشته باشد.
 •  افرادی که با سنوات اضافی بدون مجوز دوره قبلی را به اتمام رسانده اند یا دارای غیبت می باشند مجاز به ثبت نام نیستند.
 •  مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.
 • فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت.

                                                          

                                                           میزان سنوات تحصیل در مقاطع مختلف :

مقطع تحصیلی

بعد از سال ۹۰

قبل از سال ۹۰

کاردانی

5        نیمسال

6        نیمسال

کارشناسی پیوسته

10       نیمسال

12       نیمسال

کارشناسی ناپیوسته

6       نیمسال

6         نیمسال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

6        نیمسال

6         نیمسال

دکتری تخصصی

10      نیمسال

10       نیمسال

 

- در مواقع ضروری و یا تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی، حداکثر یک سال (درصورت فارغ التحصیل شدن) به مدت های تحصیل اعلام شده در جدول فوق، اضافه خواهد شد.

 

- شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور به قرار زیر است :

1- فاقد غیبت باشند.

2- وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

3- در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند.

4- مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند

 

دفعات خروج دانشجو از کشور در هر نیمسال 2 بار بدون توجه به نوع سفر است (به جز سفرهای ورزشی که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسیون ها و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه انجام می گیرد) مشروط بر این که مدت سفر همزمان نبوده و فاصله اتمام تا شروع سفر دوم بلافاصله نباشد.