معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 

 

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: محمد بختیاری

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک: فوق لیسانس